14/8/2014

Datacenterveiligheid: staat jouw datacenter boven NAP?

Veiligheid is natuurlijk een groot goed bij het kiezen van een datacenter. Maar veiligheid gaat verder dan alleen de technische infrastructuur en fysieke beveiliging van het gebouw. Ook de locatie is van cruciaal belang. En dat is bij veel Nederlandse datacenters een probleem. Een significant deel ligt namelijk onder NAP (gemiddeld zeeniveau).Een serieus risico, aangezien het veranderende weer en klimaat de kans op overstromingen vergroot.

Vindt er in Nederland een overstroming plaats? Dan zijn je data in de cloud mogelijk niet meer veilig. Sommige datacenters zullen namelijk onder water komen te staan, met alle gevolgen van dien. Wanneer een datacenter dus onder NAP staat, moet je extra maatregelen treffen om je data echt duurzaam veilig te stellen.

Datacenterveiligheid als prioriteit

Voor ACC ICT is dit geen verontrustende wetenschap! Wij hebben bij het selecteren van de datacenters binnen onze datacenteronafhankelijke infrastructuur namelijk rekening gehouden met ligging boven zeeniveau. Mocht een datacenter eventueel overstromen, dan is er voldoende capaciteit beschikbaar in onze overige datacenters om de weggevallen capaciteit op te vangen. De continuïteit van onze cloud-dienstverlening blijft dus gewaarborgd.

Veiligheid door een data-onafhankelijke infrastructuur

ACC ICT doet zelfs meer dan de concurrentie om de continuïteit van haar cloud-dienstverlening te waarborgen. Naast overstromingen zijn er namelijk nog meer calamiteiten die kunnen leiden tot uitval van een datacenter. Denk bijvoorbeeld aan het uitvallen van het elektriciteitsnet in een bepaalde regio, een storm, maar ook het falen door bijvoorbeeld een brand (met giftige gassen).Allemaal reële risico’s. Door te kiezen voor meerdere onafhankelijke datacenters, welke onderling op ruime afstand van elkaar gesitueerd zijn, heeft ACC ICT deze risico’s zorgvuldig afgedekt. Bovendien sluiten we zo uit dat een faillissement, mismanagement of technisch probleem bij een van de datacenterpartners invloed heeft op de cloud-dienstverlening van ACC ICT.

Datacenter-infrastructuur

Binnen onze datacenteronafhankelijke infrastructuur zijn de datacenters gekoppeld middels een eigen redundant glasvezel-infrastructuur en wordt het internetverkeer gelijktijdig ontsloten. Dit gebeurt via meerdere datacenters die allemaal gebruikmaken van meerdere ISP’s (internetserviceproviders). Doorgebruik te maken van multi-site firewallclusters zorgen we ervoor dat het uitvallen van een internetverbinding van een van de ISP’s geen impact heeft op de beschikbaarheid van je data. De connectiviteit naar het internet blijft gewaarborgd.

Deel deze post
Paul Bijleveld
Paul Bijleveld is Managing Director en Senior Partner bij ACC ICT. Hij houdt zich bezig met het uitzetten van de strategie, de ontwikkeling van de organisatie én collega's en de innovatie van cloudinfrastructuren. Om fit te blijven sport hij 3x per week. Driften vindt hij de allerleukste activiteit in de regen. Paul schrijft graag over complexe IT-vraagstukken die herkenbaar zijn voor veel organisaties.