jouw continuïteit
Onze garantie

Ons antwoord op prangende vragen rondom faillissementrisico's van je cloudaanbieder en je eigen organisatie.

CONTINUÏTEIT

voor beide partijen

Een faillissement leidt tot onvoorspelbare situaties. Deze onvoorspelbaarheid is ongewenst, aangezien de continuïteit van bedrijfskritische applicaties, zoals SaaS-diensten, te allen tijde gewaarborgd dient te zijn. En niet alleen de continuïteit, ook het borgen van code, (klant)data, technische expertise en voorkomen van datalekken dient tot in de puntjes geregeld te zijn.

Voor de ontwikkeling van onze continuïteitsregelingen werken wij nauw samen met de Universiteit Utrecht (meer informatie over deze samenwerking). Het resultaat: twee zeer innovatieve continuïteitsregelingen die, afhankelijk van jouw situatie, de continuïteit borgen en onzekerheden wegnemen, namelijk:

- Business Continuity Edition
- Developers Edition

overzicht
Continuïteitsregelingen

Business edition

Online IT-omgeving, apps en applicaties (SaaS-oplossingen) blijven tenminste drie maanden functioneren

Alle functionaliteiten, inclusief uitwijk, back-up en beschikbaarheidsgaranties blijven gehandhaafd

Onze IT-specialisten blijven het dagelijkse beheerwerk uitvoeren

Data en persoonsgegevens komen niet op straat te liggen

Jouw klantdata wordt overdragen aan de rechtmatige eigenaren, ter voorkoming van dataverlies en/of datalekken

De online IT-omgeving, apps en applicaties (SaaS-oplossingen) worden overgedragen aan de rechtsopvolger van jouw organisatie

Onze IT-specialisten faciliteren een eventuele migratie naar een nieuw cloudplatform

Jouw eindklanten worden tenminste drie maanden rechtstreeks ondersteund

developers edition

Online IT-omgeving, apps en applicaties (SaaS-oplossingen) blijven tenminste drie maanden functioneren

Alle functionaliteiten, inclusief uitwijk, back-up en beschikbaarheidsgaranties blijven gehandhaafd

Onze IT-specialisten blijven het dagelijkse beheerwerk uitvoeren

Hardware valt niet in handen van schuldeisers

Er gaat geen data verloren

Data en persoonsgegevens komen niet op straat te liggen

Jouw klantdata wordt overdragen aan de rechtmatige eigenaren, ter voorkoming van dataverlies en/of datalekken

De online IT-omgeving, apps en applicaties (SaaS-oplossingen) worden overgedragen aan de rechtsopvolger van jouw organisatie

Onze IT-specialisten faciliteren een eventuele migratie naar een nieuw cloudplatform

Jouw eindklanten worden tenminste drie maanden rechtstreeks ondersteund

Leon Ackermans
Sales Manager

KLAAR OM DE CONTINUÏTEIT

op de eerste plaats te zetten voor jouw applicaties?