IT-kennis uit 40 jaar ervaring

Onze whitepapers

Het hosten van bedrijfskritische applicaties is een specialisme. Iedereen kan online een abonnement of hosting van IT-diensten bij elkaar klikken, maar tegelijkertijd vragen veel softwareontwikkelaars, online dienstverleners en IT-afhankelijke organisaties om aanvullende dienstverlening. Zij willen niets aan het toeval overlaten.

Onze whitepapers zijn een hulpmiddel voor mensen die de bomen door het bos niet meer zien. Ze helpen bepalen wat de eisen aan een IT-omgeving precies zijn. De vraag is: hoe belangrijk is IT-continuïteit voor mijn organisatie?

Whitepaper: Kubernetes voor game development

Kubernetes-voor-game-developmentKubernetes is de afgelopen jaren uitgegroeid tot een populair platform voor container orkestratie. Binnen game development is Kubernetes minder bekend. Dit is een gemiste kans want Kubernetes biedt een aantal voordelen voor game development. Onderdelen die terugkomen in de whitepaper zijn; uitdagingen bij het ontwikkelen van games, Games as a Service, Het ontwikkelproces van game services in Kubernetes.

   

Whitepaper: De OTAP-ontwikkelstraat

wp-otap-definitief-1De afkorting ‘OTAP’ staat voor Ontwikkeling, Test, Acceptatie, en Productie. OTAP zijn de fases die – bijvoorbeeld – een software developer doorloopt bij het ontwikkelen van een softwareapplicatie. OTAP wordt ook wel gezien als een werkwijze die er voor zorgt dat developers op efficiënte en beheersbare wijze nieuwe releases en patches kunnen implementeren. Deze gestroomlijnde manier van ontwikkelen, waarin de applicatie van omgeving naar omgeving verschuift naarmate het proces vordert, bestaat uit meerdere fases. Het belang van een goede OTAP-ontwikkelstraat kan niet worden overschat en de fasering is hierbij essentieel. In dit whitepaper geeft ACC ICT haar visie op het ontwerp van de OTAP-ontwikkelstraat, binnen onze unieke datacenter-onafhankelijke infrastructuur.

   

Een bedrijfskritische IT-omgeving

wp-otap-definitief-1Voor steeds meer bedrijven en organisaties is IT een game changer. Met andere woorden: organisaties worden met de dag afhankelijker van hun IT-omgeving en IT-continuïteit wordt een steeds belangrijkere voorwaarde voor succes. In dit whitepaper gaan we in op de risico’s rond bedrijfskritische IT-omgevingen en de oplossingen die verschillende risico’s tot een minimum beperken. Hierbij richten we ons specifiek op technische- en fysieke bedreigingen en maatregelen om de gevolgen van uitval te beperken.