Kubernetes 1.18: Meer functionaliteit en verbeterde betrouwbaarheid

Kubernetes 1.18 wordt door het ontwikkelteam een “fit and finish”-release genoemd. Er is namelijk veel werk verzet om de bètafuncties en stabiele functies te verbeteren om  gebruikers een betere ervaring te bieden.

kubernetes

De Kubernetes-community heeft een enorme inspanning geleverd om nieuwe ontwikkelingen en nieuwe functies aan Kubernetes 1.18 toe te voegen. Ook is de betrouwbaarheid van Kubernetes verbetert en de bestaande functionaliteit verder uitgebreid. Hieronder de opvallendste verbeteringen:

Introductie van Windows CSI-ondersteuning voor Kubernetes

In Kubernetes 1.18 wordt de alfaversie van CSI Proxy voor Windows uitgebracht. CSI-proxy maakt CSI-stuurprogramma’s op Windows mogelijk door containers in Windows toe te staan bevoorrechte opslagbewerkingen uit te voeren.

Ingress uitbreiden en de verouderde annotatie vervangen

In Kubernetes 1.18 zijn er twee belangrijke toevoegingen aan Ingress, namelijk een nieuw pathType-veld en een nieuwe IngressClass-resource.:

  1. In het veld pathType kan worden gespecificeerd hoe paden moeten worden vergeleken. Naast het standaard ImplementationSpecific-type zijn er nu nieuwe Exact- en Prefix-padtypen.
  2. De IngressClass-resource wordt gebruikt om een type Ingress binnen een Kubernetes-cluster te beschrijven. Ingresses kunnen de klasse waaraan ze zijn gekoppeld specificeren door een nieuw ingressClassName-veld op Ingresses te gebruiken. 

Kubernetes Topology Manager

De functie Topology Manager maakt NUMA-uitlijning mogelijk van CPU en apparaten (zoals SR-IOV VF’s) waarmee uw werklast kan worden uitgevoerd in een omgeving die is geoptimaliseerd voor lage latentie. Voorafgaand aan de introductie van de Topology Manager, zouden de CPU en Device Manager beslissingen nemen over de toewijzing van middelen onafhankelijk van elkaar. Wat zou kunnen leiden tot ongewenste toewijzingen op systemen met meerdere sockets, waardoor de prestaties op kritieke applicaties afnemen.

Serverside Apply 

Deze nieuwe versie van ‘Server-side Apply’ volgt en beheert wijzigingen in velden van alle nieuwe Kubernetes-objecten, zodat u weet wat uw bronnen heeft veranderd en wanneer.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden van Kubernetes 1.18? Neem dan gerust vrijblijvend contact met ons op of schrijf u in voor onze Kubernetes Masterclass

Bron: Kubernetes 1.18: Fit & Finish