Onafhankelijkheid zit in ons DNA

Stichting Continuïteit ACC ICT

Missie Stichting Continuïteit ACC ICT: Onafhankelijk van derden continuïteit garanderen bij een faillissement

De Stichting Continuïteit ACC ICT is speciaal opgericht om onafhankelijk van derden continuïteit te garanderen bij faillissementssituaties. Alleen door onze onafhankelijkheid kunnen wij onze opdrachtgevers garanderen dat de beloftes rondom de regelingen daadwerkelijk waargemaakt worden. Continuïteit garanderen, dat is onze missie.

Evolutie continuïteitsregelingen
De garantie dat in geval van een faillissement de beschikbaarheid en technische kennis geborgd zijn en datalekken worden voorkomen, dat was de vraagstelling vanuit de markt. Met deze doelstellingen hebben wij in 2015 dan ook onze continuïteitsregeling ontwikkeld. En met succes, want sinds 2016 levert ACC ICT samen met de stichting continuïteit ACC ICT onafhankelijk van derden continuïteitsregelingen. Om dit te realiseren heeft de stichting overeenkomsten gesloten met alle essentiële leveranciers en komen medewerkers in het geschetste doemscenario in dienst van de stichting.

Lees meer over Continuïteitsregeling, Busines Continuity Edition »

De eis om continuïteit te garanderen bij een faillissement van een hostingpartij kennen we. De eis om de broncode onder te brengen in een Escrow-regeling ook. Echter, de vraag van opdrachtgevers aan softwareontwikkelaars, online dienstverleners en DevOps teams om continuïteit te garanderen in geval ze zelf failliet gaan was nieuw.

In 2018 hebben wij de handschoen opgepakt en samen met ACC ICT besloten onze continuïteitsregeling speciaal voor onze doelgroep door te ontwikkelen. De nieuwe Continuïteitsregeling, Developers Edition, speciaal voor softwareontwikkelaars, online dienstverleners en DevOps teams garandeert opdrachtgevers continuïteit, zowel bij een faillissement van ACC ICT als bij een faillissement van onze klant

Lees meer over Continuïteitsregeling, Developers Edition »

continuïteitsregeling