Een flexibel en schaalbaar ontwikkelplatform

OTAP-hosting

OTAP staat voor Ontwikkel, Test, Acceptatie en Productie en is een werkwijze die toegepast wordt bij het ontwikkelen van een softwareapplicatie. OTAP-hosting is een specialisme: het belang van een goede OTAP-ontwikkelstraat mag niet worden onderschat. Een goede ontwikkelomgeving vormt de basis voor een efficiënt ontwikkelproces. 

OTAP – Stap 1: Ontwikkelen
De applicatie wordt ontwikkeld in een speciaal opgezette ontwikkelomgeving. Een belangrijk onderdeel van OTAP-hosting, is dat deze ingerichte omgeving is afgeschermd van de overige stappen in de OTAP-ontwikkelstraat en dus zeer flexibel is in gebruik. Changes worden ad hoc uitgevoerd en de omgeving groeit en krimpt overeenkomstig uw wensen en eisen rondom de te ontwikkelen applicatie.

Lees ook ons whitepaper over de OTAP-ontwikkelstraat

OTAP – Stap 2: Testen
Een tweede onderdeel van de OTAP-ontwikkelstraat is de testfase. In deze fase wordt de applicatie overgezet van de ontwikkelomgeving naar de testomgeving. Het gebruik in de productieomgeving wordt nagebootst en getest. Een selecte groep eindgebruikers krijgt hier een rol en koppelt bevindingen terug aan het ontwikkelteam. 

In een testomgeving draait het om vragen: wat gebeurt er met de performance als we tijdelijk het geheugen met een factor 10 vergroten of de applicatie op hele snelle- of juist langzame schijven hosten? Kortom, ruimte voor een deugdelijke capaciteitsplanning om ook de effecten van groei inzichtelijk te maken. Dankzij de IT-diensten van ACC ICT weet het ontwikkelteam precies welke stappen en investeringen er gemaakt kunnen of moeten worden om aan de verwachtingen te blijven voldoen.

OTAP – Stap 3: Acceptatie
Na goedkeuring kan de applicatie, of een gedeelte daarvan, worden overgezet naar de volgende fase in de OTAP-ontwikkelstraat: de acceptatieomgeving. Het complete installatieproces wordt gedocumenteerd en de functionaliteiten worden gevalideerd door de developers en eventuele betrokken klanten of eindgebruikers. Uiteraard worden ook de beheersprocessen vastgelegd zodat deze getest worden. Door de implementatie van de beheersprocessen neemt de flexibiliteit in het doorvoeren van changes af. Dit zorgt voor continuïteit in het ontwikkelproces.

OTAP – Stap 4: Productie
In de laatste fase van de OTAP-ontwikkelstraat wordt de applicatie geïmplementeerd binnen de productieomgeving, waarbij dezelfde procedure wordt gevolgd als tijdens het overzetten van de applicatie van de testomgeving naar de acceptatieomgeving. In de productieomgeving worden wijzigingen nooit ad-hoc uitgevoerd. De beheersprocessen zijn vastgelegd en nieuwe releases worden, na geaccepteerd te zijn in de acceptatieomgeving, alleen binnen de (met de klant) afgesproken onderhoudsvensters uitgevoerd. Dit om menselijke fouten en het bijbehorende nadelige effect op de beschikbaarheid te allen tijde te voorkomen. Door de inrichting van onze infrastructuur is de productieomgeving een zeer betrouwbare omgeving welke een extreem hoge beschikbaarheid, grenzend aan 100%, garandeert. U kunt erop vertrouwen dat uw klanten non-stop toegang hebben tot de applicatie. 

Otap(u) diagramOTAPU: Uitwijklocatie
Hoewel de vier eerdere fases van essentieel belang zijn voor OTAP-hosting, is er een extra fase nodig om exact gewenste beschikbaarheid te garanderen: OTAPU, waarbij de U staat voor uitwijklocatie. Dit is een methode waarmee de IT-specialisten van ACC ICT hun vakkennis inzetten om IT-continuïteit en flexibiliteit te waarborgen. Het hostingfundament waar de ontwikkelomgeving op draait is van belang om de kwaliteit van de softwareapplicatie te waarborgen. Dankzij van onze datacenteronafhankelijke infrastructuur kunnen wij garanderen dat het disfunctioneren van een leverancier geen effect heeft op de beschikbaarheid van de OTAP-ontwikkelstraat

Heb je vragen over OTAP-hosting? Neem contact met ons op of download ons whitepaper!