Faillissementsrisico’s voorkomen, zo doen wij dat.

De continuïteitsregelingen van ACC ICT

De continuïteitsregeling van ACC ICT is ons antwoord op prangende vragen rondom faillissementsrisico’s.

Wat gebeurt er met uw online IT-omgeving en data als uw hoster failliet gaat? Wat gebeurt er met de online Apps en applicaties (SaaS-oplossingen) als de softwareontwikkelaar of online dienstverlener failliet gaat? Is er een plan om te voorkomen dat een faillissement resulteert in stilstand? En weet u zeker dat apparatuur, data en persoonsgegevens via curator en schuldeiser niet in vreemde handen terecht komen, buiten uw controle?

Een faillissement leidt tot onvoorspelbare situaties. Die onvoorspelbaarheid is ongewenst, want steeds meer organisaties zijn direct afhankelijk van hun IT-resources en hebben te maken met strikte regels rond informatiebeveiliging. Wij hebben twee specifieke continuïteitsregelingen ontwikkeld die, specifiek voor uw situatie, deze onzekerheden wegnemen, namelijk:

  1. bedrijven die in extreme mate afhankelijk zijn van hun IT-omgeving, Business Continuity Edition
  2. softwareontwikkelaars, online dienstverleners en DevOps teams die online apps en applicaties (SaaS-oplossingen) aanbieden waarvan hun opdrachtgevers in extreme mate afhankelijk zijn, Developers Edition

Launching customer TimeTell legt het belang van een continuïteitsregeling speciaal voor softwareontwikkelaars uit.

 
Business C.
 Edition
Developers
Edition
Online IT-omgeving, apps en applicaties (SaaS-oplossingen) tenminste
drie maanden blijven functioneren
     
Alle functionaliteiten, inclusief uitwijk, back-up en
beschikbaarheidsgaranties gehandhaafd blijven
     
Onze IT-specialisten het dagelijks beheerwerk blijven uitvoeren      
Hardware niet in handen van schuldeisers valt      
Er geen data verloren gaat      
Data en persoonsgegevens niet op straat komen te liggen      
Uw klantdata overdragen wordt aan de rechtmatige eigenaren,
ter voorkomen van dataverlies en/of datalekken
 –    
De online IT-omgeving, apps en applicaties (SaaS-oplossingen)
worden overgedragen aan de rechtsopvolger van uw organisatie
  
Onze IT-specialisten een eventuele migratie meewerken aan een migratie
naar een nieuw hostingplatform faciliteren
  
Uw eindklanten tenminste 3 maanden rechtstreeks
ondersteund worden
  
     Bij faillissement van ACC ICT
Bij faillissement van ACC ICT of softwareontwikkelaar

Lees meer over de samenwerking tussen ACC ICT en Universiteit Utrecht omtrent Continuïteit»

Waarom de Business Continuity Edition?
Wat gebeurt er met uw bedrijfskritische apps, applicaties en databestanden als uw hostingpartner failliet gaat? Is er een plan om te voorkomen dat de continuïteit gevaar loopt? En weet u zeker dat systemen en databestanden via curatoren en schuldeisers niet in vreemde handen terecht komen, buiten uw controle?

Een faillissement van uw hostingpartner leidt tot onvoorspelbare situaties. Die onvoorspelbaarheid is ongewenst, want steeds meer organisaties zijn direct afhankelijk van hun bedrijfskritische apps en applicaties en hebben daarnaast te maken met strikte regels rond informatiebeveiliging. De onvoorspelbaarheid van een dergelijk faillissement wordt sinds 2016 volledig opgeheven middels onze unieke Continuïteitsregeling, Business Continuity Edition…

Waarom de Developers Edition?
Softwareontwikkelaars, DevOps teams en online dienstverleners die overwegen bedrijfskritische apps en applicaties als SaaS-oplossingen aan te bieden hebben te kampen met klanten die steeds grotere eisenpakketten neerleggen. De eis om continuïteit te garanderen als uw hostingpartner failliet gaat middels een continuïteitsregeling was er al. De eis om de broncode onder te brengen in een Escrow ook. Tegenwoordig wordt echter ook de vraag gesteld; “Hoe zorgt u dat de uw apps en applicaties (SaaS-oplossing) blijven draaien in het geval van een faillissement van uw eigen organisatie?”

Indien uw organisatie failliet gaat zullen uw online aangeboden apps en applicaties binnen afzienbare tijd tot stilstand komen, daarnaast is de kans op verlies van databestanden groot. Dat betekent enerzijds dat uw apps en applicaties niet meer online door uw klanten gebruikt kunnen worden, maar anderzijds ook dat het risico op verlies van klantdata en een datalek enorm is. Vanuit onze klantenkring, voornamelijk softwareontwikkelaars, DevOps teams en online-dienstverleners, werd ons om hulp gevraagd bij het oplossen van dit vraagstuk.

Vanuit meerdere disciplines hebben wij talloze gesprekken met klanten gevoerd. De feedback hebben we bestudeerd en vertaald in een vernieuwde continuïteitsregeling, namelijk Continuïteitsregeling, Developers Edition.

Lees meer over Stichting Continuïteit ACC ICT »