Een stichting die onze dienstverlening volledig overneemt

De continuïteitsregeling van ACC ICT

De continuïteitsregeling van ACC ICT is ons antwoord op prangende vragen rond het scenario van een faillissement.

Wat gebeurt er met uw gehoste IT-omgeving en data als uw hoster failliet gaat? Is er een plan om te voorkomen dat de omgeving tot stilstand komt? En weet u zeker dat apparatuur en data via curator en schuldeiser niet in vreemde handen terecht komen, buiten uw controle?

Een faillissement leidt tot onvoorspelbare situaties. Die onvoorspelbaarheid is ongewenst, want steeds meer organisaties zijn direct afhankelijk van hun IT-resources en hebben te maken met strikte regels rond informatiebeveiliging. Onze continuïteitsregeling en de Stichting Continuïteit die we hebben opgericht nemen deze onvoorspelbaarheid weg.

Meer weten over de regeling en stichting? We beantwoorden alle vragen!

Stichting Continuïteit ACC ICT

Het doel van de continuïteitsregeling is om bij een faillissement van ACC ICT de continuïteit van de datacenteronafhankelijke infrastructuur en dienstverlening te garanderen. De stichting neemt in dat scenario de regie over en draagt ten minste drie maanden lang zorg voor de gehoste IT-omgevingen. Op deze manier zijn onze opdrachtgevers verzekerd van IT-continuïteit en kunnen zij in alle rust zoeken naar alternatieve hostingdiensten.

Paul Bijleveld, managing director van ACC ICT

De continuïteitsregeling zorgt bij een faillissement van ACC ICT dat:

  • gehoste IT-omgevingen drie maanden blijven functioneren;
  • alle functionaliteiten, inclusief uitwijk en garanties beschikbaar blijven;
  • hardware niet in handen van curators of schuldeisers valt;
  • onze IT-specialisten het dagelijks beheerwerk blijven uitvoeren en meewerken aan de migratie van IT-omgevingen vanuit de datacenteronafhankelijke infrastructuur naar een nieuw hostingplatform;
  • er geen data verloren gaat;
  • data en persoonsgegevens niet op straat komen te liggen.

Om dit te realiseren heeft de stichting overeenkomsten gesloten met alle essentiële leveranciers en komen medewerkers in het geschetste doemscenario in dienst van de stichting. Om te zorgen voor voldoende financiële middelen hebben de aandeelhouders van ACC ICT zitting in het bestuur van de stichting genomen. Hierdoor neemt de stichting volgens de continuïteitsregeling de volledige verantwoordelijkheid over onze dienstverlening over.

Waarom een speciaal opgerichte stichting voor onze continuïteitsregeling ?
Onafhankelijkheid en betrokkenheid zitten in het DNA van ACC ICT en komen terug in al onze inspanningen. Dus ook in onze continuïteitsregeling en de keuze voor een eigen stichting. Alleen op deze manier kunnen wij onze opdrachtgevers garanderen dat we de beloftes rondom de regeling kunnen waarmaken. Alleen zo kunnen wij garanderen dat onze eigen experts – met knowhow en kennis van de situaties bij onze klanten – betrokken zijn bij het beheer én de migratie van gehoste IT-omgevingen naar een alternatieve oplossing. Dat is voor ons goud waard.

continuïteitsregeling