Extreem hoog beschikbaar en schaalbaar

IT-continuïteit

ACC ICT adviseert en begeleidt haar klanten bij het maken van de juiste keuzes wanneer overwogen wordt de IT-omgeving of een deel daarvan uit huis te plaatsen. De belangrijkste keuze is het bepalen van het fundament. Samen met onze klant brengen wij nauwkeurig de wensen en eisen aangaande beschikbaarheid, flexibiliteit, certificeringen, geografische locatie, wet- en regelgeving etc. in kaart. Hieruit volgt een shortlist van oplossingen die voldoen aan de vraagstelling. Uiteraard lichten wij deze shortlist in een persoonlijk gesprek nader toe en voorzien wij u van alle benodigde informatie zodat u zelf in staat bent de juiste keuzes te maken.

Vele bedrijven met complexe IT-vraagstukken gingen u voor. In veel gevallen blijkt ‘beschikbaarheid’ de nodige vragen op te roepen. 100% Beschikbaarheid is ons uitgangspunt, maar is dat in alle gevallen nodig?

Om antwoord te geven op het beschikbaarheidsvraagstuk dienen er getallen gekoppeld te worden aan de onderstaande twee  begrippen;

  1. RTO (Recovery Time Objective);
  2. RPO (Recovery Point Objective).

Hiermee wordt bedoeld; Hoe snel (in uren) is de omgeving weer operationeel na een calamiteit (RTO) en hoeveel data (in productie-uren) gaat er verloren (RPO)? Vaak is het antwoord; “Zo min mogelijk”. Een begrijpelijk antwoord, maar welk getal ingevuld dient te worden hangt in de meeste gevallen af van de kostencomponent. Om u handvatten te geven hebben wij vijf oplossingsrichtingen gedefinieerd, namelijk;

  1. On-premise met Offsite back-up;
  2. On-premise met Offsite back-up en uitwijk;
  3. Colocatie met offsite back-up;
  4. Colocatie met offsite back-up en uitwijk;
  5. Hosting (public, private of hybride).

Middels deze oplossingsrichtingen geven wij u inzicht in de technische mogelijkheden en bijbehorende financiële consequenties. Op deze manier kunt u gemakkelijk een keuze maken uit enkele oplossingsrichtingen die aansluiten bij het beleid van uw organisatie en passen binnen het budget.