Continuïteitsregeling, Developers Edition: De oplossing voor uw opdrachtgevers tegen faillissement van uw organisatie

De continuïteitsregeling, Developers Edition is de ‘next gen’ iteratie op de oorspronkelijke in 2016 opgezette continuïteitsregeling. Wij geven in deze vernieuwde regeling antwoord op praktijkvragen van softwareontwikkelaars, DevOps teams en online dienstverleners daar waar het gaat om de mitigeren van faillissementsrisico’s voor bedrijfskritische online apps en applicaties.

Wij geloven dat IT-continuïteit – ongeacht de situatie – te allen tijde gewaarborgd dient te zijn. Daarom lanceerden wij in 2016 – samen met de Stichting Continuïteit ACC ICT – onze Continuïteitsregeling, Business Continuity Edition. Een regeling die tot op de dag van vandaag veel verder gaat dan wat gebruikelijk is in de markt.

Uw hostingpartner gaat failliet, wat betekent dat voor u?

Wat gebeurt er met uw bedrijfskritische online IT-omgeving, apps en applicaties? En met uw databestanden en persoonsgegevens indien uw hostingpartner failliet gaat? Is er een plan om te voorkomen dat de continuïteit gevaar loopt? En weet u zeker dat uw systemen en databestanden via curatoren en schuldeisers niet in vreemde handen terecht komen, buiten uw controle?

Een faillissement van uw hostingpartner leidt tot onvoorspelbare situaties. Die onvoorspelbaarheid is ongewenst, want steeds meer organisaties zijn direct afhankelijk van hun bedrijfskritische IT-oplossingen en hebben daarnaast te maken met strikte regels rond persoonsgegevens en informatiebeveiliging. De onvoorspelbaarheid van een dergelijk faillissement wordt sinds 2016 volledig opgeheven middels onze unieke Continuïteitsregeling, Business Continuity Edition.

Uw eigen organisatie gaat failliet, wat betekent dat voor uw opdrachtgevers?

Softwareontwikkelaars, DevOps teams en online dienstverleners die overwegen bedrijfskritische apps en applicaties als SaaS-oplossingen online aan te bieden hebben te kampen met opdrachtgevers die steeds grotere eisenpakketten neerleggen.

De eis om continuïteit te garanderen als uw hostingpartner failliet gaat middels een continuïteitsregeling was er al. De eis om de broncode onder te brengen in een Escrow ook. Tegenwoordig wordt echter ook de vraag gesteld; “Hoe zorgt u dat uw apps en applicaties (SaaS-oplossing) online blijven draaien in het geval van een faillissement van uw eigen organisatie?”

Indien uw organisatie failliet gaat betekent dat enerzijds dat uw apps en applicaties niet meer online door uw opdrachtgevers gebruikt kunnen worden, maar anderzijds ook dat het risico op verlies van klantdata en een datalek enorm is. Vanuit onze klantenkring, voornamelijk softwareontwikkelaars, DevOps teams en online dienstverleners, werd ons om hulp gevraagd bij het oplossen van dit vraagstuk. Vanuit meerdere disciplines hebben wij talloze gesprekken met klanten gevoerd. De feedback hebben we bestudeerd en vertaald in een nieuwe continuïteitsregeling, namelijk de Continuïteitsregeling, Developers Edition.

Continuïteitsregeling, Developers Edition ‘The next big step in hosting landschap’

De Continuïteitsregeling, Developers Edition, speciaal voor softwareontwikkelaars garandeert opdrachtgevers continuïteit, zowel bij een faillissement van ACC ICT als bij een faillissement van uw organisatie.
De Continuïteitsregeling, Developers Edition, garandeert dat:

  • Online IT-omgevingen, apps en applicaties (SaaS-oplossingen) tenminste drie maanden blijven functioneren
  • Alle functionaliteiten, inclusief uitwijk- en beschikbaarheidsgaranties gehandhaafd blijven
  • Onze IT-specialisten het dagelijks beheerwerk blijven uitvoeren
  • Hardware niet in handen van curatoren of schuldeisers valt
  • Er geen data verloren gaat
  • Data en persoonsgegevens niet op straat komen te liggen.
  • Uw klantdata overdragen wordt aan de rechtmatige eigenaren, ter voorkomen van dataverlies en/of datalekken
  • De online IT-omgeving, apps en applicaties (SaaS-oplossingen) worden overgedragen aan de rechtsopvolger van uw organisatie
  • Onze IT-specialisten een eventuele migratie naar een nieuw hostingplatform faciliteren
  • Uw eindklanten tenminste 3 maanden rechtstreeks ondersteund worden

Tijdens de presentatie van de continuïteitsregeling, Developers Edition aan softwareontwikkelaars, DevOps-teams en online dienstverleners hebben wij de bevestiging gekregen dat ACC ICT met deze ‘next gen’ continuïteitsregeling de ‘The next big step’ in IT-continuïteit maakt. ACC ICT komt haar beloften na, zelfs in geval van faillissement.

ACC ICT en TimeTell presenteren de Continuïteitsregeling, Developers Edition.

Meer weten over de regeling? We beantwoorden uw vragen graag!