Gegarandeerde beschikbaarheid van informatie

Missie

Wij garanderen dat uw digitale informatie veilig beschikbaar is, onafhankelijk van derden, altijd en overal.

Visie

Digitale informatie komt in hoog tempo onze samenleving binnen. De hoeveelheid data die dagelijks geproduceerd en gebruikt wordt is nauwelijks nog te bevatten. Dit levert kansen op, maar het zorgt ook voor nieuwe uitdagingen.

De samenleving wordt als geheel steeds sterker afhankelijk van digitale informatie. De eisen die mensen en organisaties stellen aan informatietechnologie nemen toe. Dit zorgt voor verschillende uitdagingen op technisch, organisatorisch en juridisch gebied:

  • De continuïteit van omgevingen en informatie;
  • Sluitende procedures en richtlijnen rondom informatiebeveiliging;
  • Innovatieve technische securitymaatregelen ten behoeve van informatiebeveiliging;
  • Garanties rond privacy en bescherming van persoonsgegevens;
  • Een continuïteitsregeling in het geval van een faillissement.

IT-continuïteit wordt in een duurzaam gedigitaliseerde wereld steeds waardevoller. Het groeit uit tot een basisvoorwaarde en keiharde eis. Een duurzaam gedigitaliseerde wereld functioneert alleen wanneer IT-continuïteit op alle fronten gewaarborgd is.

Meer weten over onze organisatie? Schrijf je in voor de ACC ICT-nieuwsbrief!