ISO 27001:2013

ISO27001ACC ICT heeft informatiebeveiliging binnen de gehele bedrijfsvoering doorgevoerd en is daarvoor ISO 27001:2013 gecertificeerd. Dit geeft onze relaties de zekerheid dat er op zeer verantwoorde wijze met hun data wordt omgegaan, volgens strikte richtlijnen.

ACC ICT BV beschikt over een informatiebeveiligingsbeleid waarin regels en stappen gedefinieerd zijn. Hiermee wordt uiting gegeven aan de beleidsregels om onze medewerkers concrete handvatten te geven om veilig met informatie van onze relaties en de interne organisatie om te gaan. Als uitgangspunt en leidraad voor het informatiebeveiligingsplan zijn de normelementen van ISO 27001 gevolgd.

In het informatiebeveiligingsbeleid worden standaarden vastgelegd die geborgd en toetsbaar zijn binnen de interne organisatie. Het vastleggen, implementeren en toetsen van deze standaarden heeft het verbeteren van de interne organisatie als hoofddoel. Het resultaat hiervan is dat ACC ICT een nog betrouwbaardere partner kan zijn voor haar relaties. Jaarlijks wordt ACC ICT extern ge-audit door een onafhankelijke auditor. Bij deze audit wordt gecontroleerd of ACC ICT nog steeds voldoet aan de eisen die vanuit de certificeringen worden gesteld aan informatiebeveiliging.

Download het ISO 27001:2013 certificaat

ISO 27001:2013

  • Naam
  • Bedrijfsnaam
  • E-mailadres
  • Telefoonnummer