4 tips voor de keuze van een datacenter

Wanneer u de keuze heeft gemaakt om uw data extern onder te brengen is het niet alleen belangrijk om te weten welke eisen u zelf stelt, maar ook welke eisen bijvoorbeeld door uw branchevereniging of door de wet gesteld worden, aan de veiligheid en beschikbaarheid van de data die u wenst onder te brengen in een datacenter. Het is van essentieel belang om goed geïnformeerd te zijn over de mogelijke risico’s en voordelen van het extern onderbrengen van uw data. Wij hebben vier tips voor u opgesteld die u kunnen helpen bij het maken van de juiste keuze in de zoektocht naar een geschikt datacenter.

1. Meerdere onafhankelijke datacenters

4 tips voor de keuze van een datacenter“Afhankelijkheid van één datacenter” is een reëel risico, omdat het betreffende datacenter een ongeplande downtime kan bewerkstelligen, failliet kan gaan of een technisch probleem kan veroorzaken die invloed heeft op de connectiviteit, waar u vervolgens de dupe van bent. Een goede SLA met het betreffende datacenter (of de hostingpartner) is absoluut noodzakelijk en goed, echter uw data bij minimaal twee onafhankelijke datacenters onderbrengen is natuurlijk beter. Dit voorkomt dat uw data, of een deel van uw data, door een incident of een combinatie van incidenten binnen een datacenter of datacenterketen niet beschikbaar zijn.

2. De geografische locatie van de datacenters

Door te kiezen voor onafhankelijke datacenters die geografisch op geruime afstand van elkaar liggen, kan worden voorkomen dat een natuurramp, zoals; een aardbeving, overstroming, orkaan, etc. of menselijk handelen, zoals een ongeluk met gas, uitval van elektriciteit, etc. , leidt tot uitval van meerdere sites. U bent hierdoor verzekerd dat in geval van een dergelijke calamiteit, uw data vanuit de overige datacenters beschikbaar blijft.

3. De internetverbindingen van de datacenters

Houd er rekening mee dat de infrastructuur onafhankelijk van datacenter functioneert en dusdanig ontworpen dient te zijn, dat uitval van één of meerdere internetverbindingen niet zal leiden tot het niet beschikbaar zijn van de desbetreffende site en daarmee uw data. Ontsluiting van het dataverkeer dient via de overgebleven datacenters plaats te vinden. Dergelijke maatregelen kunt u zelf bouwen of u kunt het uw ISP (Internet Service Provider) laten doen. In dat laatste geval bent u uiteraard wel afhankelijk van de desbetreffende ISP.

4. Beveiliging van de datacenters

Het is belangrijk om te weten hoe de beveiliging van de datacenters geregeld is, zowel softwarematig als fysiek. Daarnaast is het goed om te weten of de datacenters voldoen aan een aantal normeringen zoals bijvoorbeeld ISO 27001 (informatiebeveiligingssystemen) of ISO 9001 (kwaliteitsmanagementsystemen). Daarnaast is de fysieke beveiliging (de camera’s, het inlogsysteem, personeelsbeleid, etc.) van de datacenters belangrijk om inzichtelijk te hebben. U wilt natuurlijk niet dat uw gegevens in handen valt van derden.

Wilt u meer informatie?

Wilt u meer informatie over de eisen en kwaliteiten van onze datacenters?
Neem dan contact op met ACC ICT via sales@acc-ict.com of telefonisch op 088-099 0000.

Terug naar het laatste nieuws